Utwórz fakturę

ICOM TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ICOM TRADING
PIN 30776562
TIN 2020300381
Numer VAT SK2020300381
Data utworzenia 18 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ICOM TRADING
Zátišie 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 150 782 €
Zysk 8 921 €
Kapitał 112 131 €
Kapitał własny 413 €
Dane kontaktowe
E-mail icom@icom.sk
witryna internetowa http://www.icom.sk
Telefon(y) +421244462649
Nr(y) faksu 0244462649
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 172,394
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 54,063
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 54,063
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,063
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 114,691
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,481
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,481
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 100,027
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 97,377
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,377
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,650
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,183
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 609
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,574
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,640
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,640
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 172,394
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,333
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,296
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,608
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,608
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,770
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,771
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -47,541
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,921
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,061
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 91,182
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 34,810
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 34,810
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 55,097
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,275
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 71,472
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 56,722
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,203
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 310
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,645
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,592
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 407
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 137,576
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 150,782
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 137,576
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,006
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,235
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,295
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,826
D. Usług (účtová grupa 51) 72,241
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,326
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,684
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,530
4. Koszty społeczne (527, 528) 112
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,495
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,912
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,912
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,547
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,214
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -17
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,133
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,115
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,150
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,397
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,476
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,476
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776562 TIN: 2020300381 Numer VAT: SK2020300381
 • Zarejestrowana siedziba: ICOM TRADING, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Lukačka st. 9 959 € (75%) Bratislava 821 07
  Peter Lukačka ml. 3 320 € (25%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.08.2009Noví spoločníci:
   Peter Lukačka ml. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka ml. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   31.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   19.02.2008Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   nákup a predaj kancelárskej techniky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaj tovarov
   sprostredkovanie služieb
   sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka st. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka st. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   18.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby č. PT 000009
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   09.05.2001Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 821 04
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   11.04.1997Nové sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   10.04.1997Zrušené sidlo:
   Továrenská 12/a Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   04.03.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebných a priemyselných tovarov
   elektroinštalácie
   výroba, inštalácie, servis v oblasti elektroniky, strojov, prístrojov
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   03.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodný a maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebných, priemyselných a potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu
   poskytovanie montážnych, servisných a opravárenských služieb v oblasti spotrebnej elektorniky, výpočtovej techniky, elektroakustických zariadení, meracích a regulačnej elektroniky, vrátane elektorinštalačných prác
   výroba a predaj elektronických súčastí a dielov spotrebnej a výpočtovej elektroniky
   výroba, montáž a opravy zabezpečovacej techniky
   výroba a opravy elektorických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   prevádzkovanie požičovne audiovizuálnej techniky a elektromechanického náradia
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   ICOM TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12/a Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodný a maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebných, priemyselných a potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu
   poskytovanie montážnych, servisných a opravárenských služieb v oblasti spotrebnej elektorniky, výpočtovej techniky, elektroakustických zariadení, meracích a regulačnej elektroniky, vrátane elektorinštalačných prác
   výroba a predaj elektronických súčastí a dielov spotrebnej a výpočtovej elektroniky
   výroba, montáž a opravy zabezpečovacej techniky
   výroba a opravy elektorických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   prevádzkovanie požičovne audiovizuálnej techniky a elektromechanického náradia
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia