Utwórz fakturę

AMP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AMP
PIN 30776732
TIN 2020316397
Numer VAT SK2020316397
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMP
Dudvážska 5
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 036 €
Zysk 2 727 €
Kapitał 24 562 €
Kapitał własny 13 372 €
Dane kontaktowe
E-mail richter@parkety-amp.sk
witryna internetowa http://www.parkety-amp.sk
Telefon(y) kom. +421905661347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,957
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,957
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,957
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,566
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,639
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,899
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 26,523
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,099
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,069
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,727
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,424
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 10,324
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,683
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,641
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 41,036
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 41,036
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 37,188
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,289
C. Usług (účtová grupa 51) 4,889
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 210
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 692
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,848
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,858
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 161
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 161
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -161
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,687
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,727
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776732 TIN: 2020316397 Numer VAT: SK2020316397
 • Zarejestrowana siedziba: AMP, Dudvážska 5, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Richter Macharova 11 Bratislava 26.02.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavol Richter 13 280 € (100%) Macharova 11 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   26.02.2001Nové sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Pavol Richter Macharova 11 Bratislava
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Richter Macharova 11 Bratislava
   25.02.2001Zrušené sidlo:
   Narcisová 50 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   09.02.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   AMP spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom rôzneho druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický H. Meličkovej 14 Bratislava
   Miroslav Kamenický Nobelovo nám. 9 Bratislava
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   A M P spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu pre čsl. a zahraničné právnické a fyzické osoby na území ČSFR a v zahraničí
   vypracovanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných, organizačných, školiacich, inzertných a reklamných služieb
   projektovanie, okrem stavebných projektov, výroba, kompletizácia, dodávky, inštalácia, prevádzka výrobkov a zariadení a servisné činnosti
   obchodná činnosť zahrňujúca tovary a služby v rozmedzí, ktoré umožňuje platný česko - slovenský právny poriadok, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   A M P spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Narcisová 50 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu pre čsl. a zahraničné právnické a fyzické osoby na území ČSFR a v zahraničí
   vypracovanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných, organizačných, školiacich, inzertných a reklamných služieb
   projektovanie, okrem stavebných projektov, výroba, kompletizácia, dodávky, inštalácia, prevádzka výrobkov a zariadení a servisné činnosti
   obchodná činnosť zahrňujúca tovary a služby v rozmedzí, ktoré umožňuje platný česko - slovenský právny poriadok, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kamenický Nóbelovo nám. 9 Bratislava
   Ing. Anton Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Peter Kamenický Narcisová 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia