Utwórz fakturę

LORI LORI /skrátený názov/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LORI LORI /skrátený názov/
PIN 30776988
TIN 2020917734
Data utworzenia 27 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LORI LORI /skrátený názov/
Ovčiarska 11
81100
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 016 €
Zysk 1 692 €
Kapitał 6 102 €
Kapitał własny 5 847 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245522371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,438
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,438
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,380
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,380
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 983
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 983
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 75
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,438
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,539
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -792
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -792
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,692
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 899
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 899
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 264
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 614
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,017
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,016
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 40,016
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,762
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,433
D. Usług (účtová grupa 51) 10,219
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,841
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,320
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,521
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 269
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,254
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,364
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,172
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,692
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776988 TIN: 2020917734
 • Zarejestrowana siedziba: LORI LORI /skrátený názov/, Ovčiarska 11, 81100, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06 17.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zoltán Tóth 6 639 € (100%) Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.04.2002Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   04.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   17.06.1998Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj živých zvierat
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti vo forme maloobchodu
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti vo forme veľkoobchodu
   sprostredkovanie, prenájom a leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprosterdkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   16.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   chov, kúpa a predaj zvierat v malom i veľ- kom a s tým súvisiace činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   služby všetkého druhu, najmä sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   predaj a kúpa hnuteľných a nehnuteľných vecí a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   LORI spoločnosť s ručením obmedzeným LORI spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Ovčiarska 11 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   chov, kúpa a predaj zvierat v malom i veľ- kom a s tým súvisiace činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   služby všetkého druhu, najmä sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   predaj a kúpa hnuteľných a nehnuteľných vecí a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia