Utwórz fakturę

PRODOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRODOM
PIN 30777011
TIN 2020314373
Numer VAT SK2020314373
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRODOM
Líščie nivy 9
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 190 712 €
Zysk -41 115 €
Kapitał 366 858 €
Kapitał własny 111 130 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421250203911, +421250203915
Telefon(y) kom. +421911776233, +421903711156, +421911776244
Nr(y) faksu 0250203916
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 296,954
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 139,818
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,107
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 4,107
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,482
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 20,237
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,738
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,273
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,234
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 102,229
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 102,229
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 154,347
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 114
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 15
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,805
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,780
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,780
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,025
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 134,428
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,591
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 130,837
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,789
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,789
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 296,954
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,709
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 61,240
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,496
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,496
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,344
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,344
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,230
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,230
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 28,874
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,874
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,115
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,245
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,323
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,323
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 584
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 584
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 216,006
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,938
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,938
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 193,169
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,260
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,533
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,902
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,204
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,100
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 232
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 190,712
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 190,712
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,046
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 187,666
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,205
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,246
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,933
D. Usług (účtová grupa 51) 57,575
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 135,047
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 98,010
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,818
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,219
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,395
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,765
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,765
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,092
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,152
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,493
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,958
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 994
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 994
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 994
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 467
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 467
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 527
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -39,966
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,149
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,149
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -41,115
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777011 TIN: 2020314373 Numer VAT: SK2020314373
 • Zarejestrowana siedziba: PRODOM, Líščie nivy 9, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 31.12.1991
  Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28 23.12.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Stanislav Pšenčík 3 320 € (50%) Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Štefánia Pšenčíková 3 320 € (50%) Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2011Noví spoločníci:
   Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 23.12.2010
   18.03.2010Nové sidlo:
   Líščie nivy 9 Bratislava 821 08
   17.03.2010Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 9 Bratislava 821 08
   10.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   18.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   17.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Bratislava 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   25.04.2006Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   30.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   19.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   18.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 825 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Bratislava 900 28
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 825 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   13.12.2000Nové sidlo:
   Líščie Nivy 9 Bratislava 821 08
   12.12.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   03.05.2000Nové obchodné meno:
   PRODOM spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   02.05.2000Zrušené obchodné meno:
   PRODOM spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Kirethová Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   20.05.1999Noví spoločníci:
   Mária Kirethová Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   19.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   03.10.1995Noví spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   18.11.1993Noví spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   17.11.1993Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   27.08.1992Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   investorsko-inžinierska činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   26.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahraničnoobchodnej činnosti, s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   projektová činnosť
   investorsko-inžinierska činnosť
   stavebná činnosť
   predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   PRODOM spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahraničnoobchodnej činnosti, s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   projektová činnosť
   investorsko-inžinierska činnosť
   stavebná činnosť
   predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia