Utwórz fakturę

CSK - IKS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CSK - IKS
PIN 30777101
TIN 2020328332
Numer VAT SK2020328332
Data utworzenia 01 styczeń 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CSK - IKS
Strojnícka 23
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 583 €
Zysk -66 412 €
Kapitał 38 985 €
Kapitał własny -976 362 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243420316
Nr(y) faksu 0243337649
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,523
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,523
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,299
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,130
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,401
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 33,822
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,042,775
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 135,929
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 135,929
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,709
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,114,001
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,412
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,076,597
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 467,137
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 605,926
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 475,387
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 25,784
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,525
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 98,230
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,524
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,583
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,119
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,464
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 76,055
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 18,634
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,945
C. Usług (účtová grupa 51) 17,421
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 28,885
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 427
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 5,244
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,377
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -48,472
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -12,417
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 16,980
M. Koszty oprocentowania (562) 16,893
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -16,980
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -65,452
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -66,412
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777101 TIN: 2020328332 Numer VAT: SK2020328332
 • Zarejestrowana siedziba: CSK - IKS, Strojnícka 23, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Konrad Stefan Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava 14.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. K. Stefan, GmbH 135 929 € (100%) Wien 1221 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   04.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   03.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Ursínyho 2 Bratislava
   24.09.1996Nové obchodné meno:
   CSK - IKS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   23.09.1996Zrušené obchodné meno:
   CSK - IMS, s.r.o. spoločnosť IKS
   Zrušeny spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik s.r.o. Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   14.10.1993Nové predmety činnosti:
   kovovýroba, technicko-poradenská služba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa a predaj tovaru strojno-technologických zariadení
   Noví spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik s.r.o. Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Ursínyho 2 Bratislava
   Ing. Konrad Stefan Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Konštrukcia, vývoj, výskum a výroba potrubného systému a príslušných riadiacich jednotiek, tesniace prvky, zariadenia pre výrobu a úpravu tlakového vrduchu, vývevy, čerpadlá pre náročné média, pneumatické automatizačné prvky, stroje na rezanie a zvarovanie potrubí, montážne automaty, robotizačná technika.
   Technická poradenská činnosť a leasing
   Dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj v tuzemsku i zahraničí, v zmysle platných predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.1992Nové obchodné meno:
   CSK - IMS, s.r.o. spoločnosť IKS
   Nové sidlo:
   Strojnícka 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Konštrukcia, vývoj, výskum a výroba potrubného systému a príslušných riadiacich jednotiek, tesniace prvky, zariadenia pre výrobu a úpravu tlakového vrduchu, vývevy, čerpadlá pre náročné média, pneumatické automatizačné prvky, stroje na rezanie a zvarovanie potrubí, montážne automaty, robotizačná technika.
   Technická poradenská činnosť a leasing
   Dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj v tuzemsku i zahraničí, v zmysle platných predpisov
   Noví spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia