Utwórz fakturę

U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM
Stan Zniszczono
PIN 30777119
TIN 2020850568
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,825
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,825
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,759
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,668
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,668
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,091
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 66
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 66
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,825
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,361
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,319
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,319
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 398
2. Inne fundusze (427, 42X) 398
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,078
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,078
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,186
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,186
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,223
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,129
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) -33
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3915556.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777119 TIN: 2020850568
 • Zarejestrowana siedziba: U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2014Zrušené obchodné meno:
   U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL s.r.o. skrátene: U & R CENTRUM s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorivá príprava a komplexná realizácia:
   interiérových a exteriérových prvkov a celkov
   výstavných akcií krátkodobého a dlhodobého charakteru vrátane múzejných expozícií
   reštaurovania (s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierok predmetov)
   komplexných propagačných služieb
   konzultačná a sevisná činnosť
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť v tuzemsku a zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   Ľubomír Pištek Szantóoa 41 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   tvorivá príprava a komplexná realizácia:
   interiérových a exteriérových prvkov a celkov
   výstavných akcií krátkodobého a dlhodobého charakteru vrátane múzejných expozícií
   reštaurovania (s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierok predmetov)
   komplexných propagačných služieb
   konzultačná a sevisná činnosť
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť v tuzemsku a zahraničí
   Noví spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   Ľubomír Pištek Szantóoa 41 Bratislava 841 03
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzkovanie umelecko-remeselnej výroby v plnej šírke interiérovej a exteriérovej tvorby, reštaurovanie a pamiatkovej obnovy, vrátane projekčnej, konzultačnej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL s.r.o. skrátene: U & R CENTRUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie umelecko-remeselnej výroby v plnej šírke interiérovej a exteriérovej tvorby, reštaurovanie a pamiatkovej obnovy, vrátane projekčnej, konzultačnej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia