Utwórz fakturę

FEVAKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FEVAKO
PIN 30777178
TIN 2020351861
Numer VAT SK2020351861
Data utworzenia 05 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FEVAKO
Pečnianska 31
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 692 670 €
Zysk 184 635 €
Kapitał 219 177 €
Kapitał własny 167 918 €
Dane kontaktowe
E-mail fevako@nextra.sk
Telefon(y) +421253418762
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 286,957
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 284,306
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 495
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 495
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 500
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 500
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 57,723
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 57,723
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,723
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 225,588
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,282
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 221,306
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,651
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,651
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 286,957
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 219,000
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 22,560
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,166
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,635
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,957
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,888
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,888
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,943
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,943
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 64,126
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,191
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,191
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,569
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,246
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,012
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 668,230
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 692,670
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 668,215
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,428
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 453,548
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,693
D. Usług (účtová grupa 51) 172,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 231,301
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 166,307
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,113
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,881
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,241
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,163
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,163
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 24,550
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 239,122
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 481,922
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,344
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,328
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,751
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,751
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,407
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 236,715
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 52,080
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 52,080
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 184,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777178 TIN: 2020351861 Numer VAT: SK2020351861
 • Zarejestrowana siedziba: FEVAKO, Pečnianska 31, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07 01.01.2009
  Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava 15.05.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaroslav Fekete 3 320 € (50%) Rybničná 23 Bratislava 831 07
  Ing. Peter Kovačič 3 320 € (50%) Pečnianska 31 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   15.05.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   14.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Stanislav Vaňo Tilgnerova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete
   Ing. Peter Kovačič
   11.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vaňo
   22.06.1993Nové obchodné meno:
   FEVAKO spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Stanislav Vaňo Tilgnerova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vaňo
   21.06.1993Zrušené obchodné meno:
   FEAKO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   05.03.1992Nové obchodné meno:
   FEAKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a technická pomoc v oblasti energetiky
   dodávka, montáž, opravy, revízie a rekonštrukcie energetických zariadení
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Fekete
   Ing. Peter Kovačič