Utwórz fakturę

D.W.N. holding akciová D.W.N. holding - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
PIN 30777194
TIN 2020301525
Numer VAT SK2020301525
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
Mierová 64
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 188 371 €
Zysk -3 886 €
Kapitał 896 208 €
Kapitał własny 847 499 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243633555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 893,951
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 814,551
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,500
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 802,051
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 735,929
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 66,122
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 78,379
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 62,219
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,709
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,709
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 41,393
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,117
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,155
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 385
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,770
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,021
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,021
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 893,951
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 843,613
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 400,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 400,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,869
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,869
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 442,158
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 442,158
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 472
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 472
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,886
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,338
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,238
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 620
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 11,618
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,994
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 904
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 904
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,335
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,409
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,346
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,106
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 188,200
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 188,371
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 188,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 171
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 192,553
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,517
D. Usług (účtová grupa 51) 20,271
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 159,783
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 104,373
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 18,240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,601
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,569
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,063
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,357
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,357
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,562
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,182
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 164,412
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,452
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 51
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 51
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,401
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,401
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 196
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 196
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,256
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,926
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,886
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777194 TIN: 2020301525 Numer VAT: SK2020301525
 • Zarejestrowana siedziba: D.W.N. holding akciová D.W.N. holding, Mierová 64, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Čerňan predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 20.05.2010
  PhDr. Danica Slosáriková člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika 20.05.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   13.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.05.2010
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   12.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   19.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   29.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   07.09.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   kúpa a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
   požičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   kancelárske a sekretárske služby
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovanie reklamy, propagácie a inzercie
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a požičiavanie kancelárskej a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   19.04.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   18.04.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   27.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   12.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   15.11.2002Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   14.11.2002Zrušené sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   05.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   04.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov) D.W.N. a.s. (skratka)
   01.05.1996Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   finančný a operatívny leasing priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   26.09.1995Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava
   18.08.1993Nové sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   17.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava