Utwórz fakturę

HLUBÍK a - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Nazwa firmy HLUBÍK a
PIN 30777305
TIN 2020344986
Numer VAT SK2020344986
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HLUBÍK a
Podháj 125
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 789 €
Zysk -133 331 €
Kapitał 1 083 001 €
Kapitał własny -1 350 573 €
Dane kontaktowe
E-mail info@hlubik.sk
witryna internetowa http://www.hlubik.sk
Telefon(y) +421264789723, +421265968791
Nr(y) faksu 0264789723
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,167,301
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 753,075
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 753,075
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,759
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 74,820
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,416
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 632,080
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 414,226
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 376,109
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 319,575
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 11,000
3. Produkty (123) - /194/ 45,534
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,229
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,229
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,229
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,888
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,888
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,167,301
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -495,863
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -369,172
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -369,172
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -133,331
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,663,164
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 98
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 98
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 729,268
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 102,324
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,324
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 610,815
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,703
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 827
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,609
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,990
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 898,798
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 78,789
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 67,789
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 11,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 208,349
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 108,944
D. Usług (účtová grupa 51) 48,230
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,537
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,427
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,901
4. Koszty społeczne (527, 528) 209
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,473
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,165
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,165
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -129,560
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -78,385
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,771
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,615
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,615
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,771
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -133,331
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -133,331
Date of updating data: 15.03.2016
Date of updating data: 15.03.2016
 • PIN :30777305 TIN: 2020344986 Numer VAT: SK2020344986
 • Zarejestrowana siedziba: HLUBÍK a, Podháj 125, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Hlubík Bratislava 28.06.1999
  František Hlubík Heyrovského 4639/9 Bratislava-Lamač 841 03 28.06.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  František Hlubík 5 820 € (50%) Heyrovského 4639/9 Bratislava-Lamač 841 03
  Peter Hlubík 5 820 € (50%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.06.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   Noví spoločníci:
   František Hlubík Heyrovského 4639/9 Bratislava-Lamač 841 03
   Peter Hlubík Podháj 125 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   František Hlubík Heyrovského 4639/9 Bratislava-Lamač 841 03
   Peter Hlubík Podháj 125 Bratislava
   11.11.1994Nové predmety činnosti:
   drevovýroba - exteriér, interiér (stolárstvo)
   čalúnnictvo
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na kto- rý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s ním)
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   HLUBÍK a spol., spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Podháj 125 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným