Utwórz fakturę

SAMITA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAMITA
PIN 30777364
TIN 2020683940
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAMITA
Záhradnícka 13
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 154 447 €
Zysk 35 702 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 88,095
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 49,345
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,345
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 31,393
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,952
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,626
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,093
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,901
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,901
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,192
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,533
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,813
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -1,280
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,124
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,124
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 88,095
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 77,141
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 392
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 392
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 34,408
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 34,408
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,954
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,013
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,013
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,031
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,982
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,982
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 949
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,142
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,321
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 637
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 143,531
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 154,447
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 143,531
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,916
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,817
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,054
D. Usług (účtová grupa 51) 28,465
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,600
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,162
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,505
4. Koszty społeczne (527, 528) 933
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 840
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,677
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,677
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,181
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,630
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 91,012
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,928
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 132
2. Pozostałe koszty (562A) 132
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,796
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,928
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,702
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,702
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4237573.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777364 TIN: 2020683940
 • Zarejestrowana siedziba: SAMITA, Záhradnícka 13, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 03.08.2007
  MUDr. Timea Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 26.10.2010
  MUDr. Natália Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 26.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Emese Dobošová 6 639 € (100%) Záhradnícka 13 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2015Nové predmety činnosti:
   výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo na základe licencie č. L1C/TT/1390/14 vydanej Slovenskou lekárskou komorou
   17.12.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Timea Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   MUDr. Natália Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   16.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.08.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancia v odbore stomatológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01
   02.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti - stomatológia
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   17.09.1998Nové sidlo:
   Záhradnícka 13 Senec
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   16.09.1998Zrušené sidlo:
   Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   26.06.1997Nové obchodné meno:
   SAMITA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a služieb
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfeiting
   reklamné činnosti
   prenájom nebytových priestorov a služieb s tým spojených
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti - stomatológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   25.06.1997Zrušené obchodné meno:
   SAMITA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Peter Daniš Študentská 38 Trnava
   Ing. Gabriel Klokner Pionerska 41 Senec
   Miroslav Náhlik Školská 621/34 Šúrovce
   Vladimír Póor Miloša Uhra 21 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner
   Peter Daniš
   28.05.1992Nové sidlo:
   Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Peter Daniš Študentská 38 Trnava
   Ing. Gabriel Klokner Pionerska 41 Senec
   Miroslav Náhlik Školská 621/34 Šúrovce
   Vladimír Póor Miloša Uhra 21 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner
   Peter Daniš
   27.05.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   SAMITA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia