Utwórz fakturę

KONTUR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KONTUR
PIN 30777518
TIN 2020328354
Numer VAT SK2020328354
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONTUR
Pekárska 11
91701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 448 396 €
Zysk -70 362 €
Kapitał 436 434 €
Kapitał własny -127 694 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 442,978
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 813,063
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 813,063
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 547,693
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,956
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,004
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 211,410
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -370,362
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -199,926
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -199,926
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -207,255
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) -286,900
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -286,900
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 79,672
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -27
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,819
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,855
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,964
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 277
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 442,978
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,056
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 338
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 338
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,559
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 2,559
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -137,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 299,811
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -437,041
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,362
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 638,800
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,166
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,166
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 71,906
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 71,906
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 168,846
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 395,776
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,670
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,670
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,271
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,428
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 74,917
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 204,567
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,923
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,106
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,106
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,234
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,234
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 450,001
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 448,396
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 87,046
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 361,350
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 507,767
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 242,812
D. Usług (účtová grupa 51) 120,822
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 60,792
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,928
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,284
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,580
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,457
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 50,589
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 50,589
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,295
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -59,371
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 84,762
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,605
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,605
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,596
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,359
2. Pozostałe koszty (562A) 7,359
O. Walutowe straty (563) 70
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,167
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,991
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -70,362
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -70,362
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777518 TIN: 2020328354 Numer VAT: SK2020328354
 • Zarejestrowana siedziba: KONTUR, Pekárska 11, 91701, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.10.2014Nové sidlo:
   Pekárska 11 Trnava 917 01
   22.10.2014Zrušené sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   25.11.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž oceľových konštrukcií
   projektovanie, výroba, montáž a servis strojov a zariadení
   17.07.1998Nové sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   16.07.1998Zrušené sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a servis strojov a zariadení pre všeobecné účely - dopravníky
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   KONTUR spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   "PANAPA spol. s r.o."
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného, spotrebného, potravinárskeho a poľnohospodárskeho tovaru pre domácich a zahraničných partnerov a pre projektové a realizáčné zabezpečenie investičných celkov z tuzemska a zahraničia v súlade s platnými právnymi predpismi
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Nagy Lotyšská 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "PANAPA spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného, spotrebného, potravinárskeho a poľnohospodárskeho tovaru pre domácich a zahraničných partnerov a pre projektové a realizáčné zabezpečenie investičných celkov z tuzemska a zahraničia v súlade s platnými právnymi predpismi
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Nagy Lotyšská 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia