Utwórz fakturę

TRANSTECHNIK CS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRANSTECHNIK CS
PIN 30804744
TIN 2020326022
Numer VAT SK2020326022
Data utworzenia 26 maj 1993
Company category Organizačná zložka podniku
Zarejestrowana siedziba TRANSTECHNIK CS
Veľká Okružná 43
01311
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 304 €
Zysk -27 856 €
Kapitał 19 569 €
Kapitał własny -376 138 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +420274812221, 0262250790, 0415620556
Nr(y) faksu 0262250790
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,505
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,984
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,016
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,130
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,130
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 73
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,813
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 93
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,875
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 521
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,505
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -403,994
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -376,138
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 148,088
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -524,226
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,856
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 423,445
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 88
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 88
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 422,284
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 48,836
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,026
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,810
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 650
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 437
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 371,304
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,073
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,073
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 54
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,299
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,304
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,299
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,223
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,807
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 256
D. Usług (účtová grupa 51) 19,882
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,224
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,902
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,837
4. Koszty społeczne (527, 528) 485
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 53
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,919
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -11,646
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 274
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 274
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 251
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 251
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 23
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,896
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -27,856
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30804744 TIN: 2020326022 Numer VAT: SK2020326022
 • Zarejestrowana siedziba: TRANSTECHNIK CS, Veľká Okružná 43, 01311, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 maj 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.04.2003Nové sidlo:
   Žilinská X/454 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   02.05.1994Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   01.05.1994Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTECHNIK CS spol. s r.o. - organizačná zložka
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/