Utwórz fakturę

HARMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HARMAT
PIN 30840147
TIN 2020328365
Numer VAT SK2020328365
Data utworzenia 27 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HARMAT
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 255 €
Zysk -2 696 €
Kapitał 121 101 €
Kapitał własny 3 295 €
Dane kontaktowe
E-mail tlieskovska@ekorda.sk
Telefon(y) 0255571238, 0248200408, 0255425926
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 118,051
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 111,698
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 111,698
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,295
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 102,403
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,241
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,283
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,283
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 231
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 231
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,727
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,464
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,263
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 112
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 112
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 118,051
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 599
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,345
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,345
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,696
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,452
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 65
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 65
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,037
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 113,681
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,681
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 768
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 495
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,093
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 350
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,778
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,255
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,778
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 477
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,892
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 237
D. Usług (účtová grupa 51) 4,820
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,833
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,062
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,215
4. Koszty społeczne (527, 528) 556
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 71
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,708
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 223
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,637
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,721
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 99
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 99
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -99
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,736
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,696
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840147 TIN: 2020328365 Numer VAT: SK2020328365
 • Zarejestrowana siedziba: HARMAT, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07 08.09.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alžbeta Pekárová 6 640 € (100%) Krížna 26 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.07.2012Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   10.07.2012Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   11.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Andrea Rozvadská Krížna 26 Bratislava 811 07
   30.09.2009Noví spoločníci:
   Andrea Rozvadská Krížna 26 Bratislava 811 07
   29.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Andrea Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Lošáková Hrušové 550 Bzince pod Javorinou 916 11 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického
   prekladateľská činnosť z a do jazyka nemeckého
   08.09.2000Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting - vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Andrea Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martina Lošáková Hrušové 550 Bzince pod Javorinou 916 11 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   07.09.2000Zrušené sidlo:
   Stavbárska 50 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie účtovníctva a ekonomického poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   19.01.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností a bytov a prenájmu bytových a nebytových priestorov
   vykonávanie účtovníctva a ekonomického poradenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   18.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   28.10.1992Nové sidlo:
   Stavbárska 50 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru (na ktorý sa nevyžaduje zvláštne povolenie)
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.10.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť okrem položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie v obchodných veciach
   poradenstvo, rozbory, konzultácie v ekonomickoobchodnej oblasti
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   HARMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť okrem položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie v obchodných veciach
   poradenstvo, rozbory, konzultácie v ekonomickoobchodnej oblasti
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia