Utwórz fakturę

VETERAN SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VETERAN SERVIS
PIN 30840333
TIN 2020833760
Numer VAT SK2020833760
Data utworzenia 20 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VETERAN SERVIS
Paulínyho 10
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 314 €
Zysk -193 424 €
Kapitał 2 084 408 €
Kapitał własny 825 022 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,891,880
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,676,156
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,655,296
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,930
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,083,052
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 409,456
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 131,858
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,860
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 15,806
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 5,054
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 215,069
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 190,431
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,797
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,797
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 162,634
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,638
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,310
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,328
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 655
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,891,880
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 631,598
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 43,650
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 43,650
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,248
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,248
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,698
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,698
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 11,903
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 11,903
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 759,523
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 759,523
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -193,424
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,260,282
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 174,200
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 170,000
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 4,200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,086,082
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,086,082
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,086,082
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,314
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,314
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,314
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 238,619
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,462
D. Usług (účtová grupa 51) 27,812
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,515
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 142,884
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 142,884
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53,946
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -193,305
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,040
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 123
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 123
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -193,423
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -193,424
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4175188.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840333 TIN: 2020833760 Numer VAT: SK2020833760
 • Zarejestrowana siedziba: VETERAN SERVIS, Paulínyho 10, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Darina Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 06 13.06.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DARALUM STIFTUNG 43 650 € (100%) Vaduz 9490 Lichtenštajnsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.02.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   17.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Darina Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 13.06.2012
   16.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ondriš Mlynská 6984/102 Banská Bystrica 974 09 Vznik funkcie: 15.08.2011
   06.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ondriš Mlynská 6984/102 Banská Bystrica 974 09 Vznik funkcie: 15.08.2011
   05.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kramárová Ševčenkova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2008
   22.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kramárová Ševčenkova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2008
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Novák Lazaretská 5 Bratislava 811 08
   03.08.2004Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   DARALUM STIFTUNG Aeulestrasse 5 Vaduz 9490 Lichtenštajnsko
   02.08.2004Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Ing. Karol Pavlů Kuzmányho 10 Bratislava 811 06
   12.12.2000Noví spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Ing. Karol Pavlů Kuzmányho 10 Bratislava 811 06
   11.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   17.11.1997Noví spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   16.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Veteran Club, ústredný automotoklub Slovenskej republiky Paulínyho 10 Bratislava
   10.04.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Lazaretská 5 Bratislava 811 08
   09.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výstavná, poradenská, marketingová, konzultačná činnosť
   služby spojené s motorizmom a cestovným ruchom
   propagačná a reklamná činnosť so zameraním na rozvoj a ochranu technických pamiatok
   zastupovanie a sprostredkovanie stavebných činností a služieb
   stavebná, montážna činnosť, investičná činnosť, rekonštrukcia, modernizácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Duklianska 5 Bratislava
   16.07.1992Noví spoločníci:
   Veteran Club, ústredný automotoklub Slovenskej republiky Paulínyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Duklianska 5 Bratislava
   15.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Mária Kollárova Bebravská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   VETERAN SERVIS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavná, poradenská, marketingová, konzultačná činnosť
   služby spojené s motorizmom a cestovným ruchom
   propagačná a reklamná činnosť so zameraním na rozvoj a ochranu technických pamiatok
   zastupovanie a sprostredkovanie stavebných činností a služieb
   stavebná, montážna činnosť, investičná činnosť, rekonštrukcia, modernizácia
   Noví spoločníci:
   Mária Kollárova Bebravská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia