Utwórz fakturę

ELSEMP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ELSEMP
PIN 30840392
TIN 2020299138
Numer VAT SK2020299138
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELSEMP
Malinová 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 504 €
Zysk 2 053 €
Dane kontaktowe
E-mail elsemp@elsemp.sk
Telefon(y) 0905607898
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 130,293
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 130,210
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 100,009
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,860
3. Produkty (123) - /194/ 2,222
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 90,927
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,410
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,033
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,033
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,791
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,868
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,923
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 83
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 83
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 130,293
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,595
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,886
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,886
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,053
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,698
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 79,698
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,300
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,300
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,943
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,160
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,295
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50,504
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 47,660
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,912
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -68
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,288
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 31,962
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,859
D. Usług (účtová grupa 51) 13,268
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 129
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,216
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,415
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 203
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 203
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -203
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,013
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,053
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016