Utwórz fakturę

ELCONDER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELCONDER
PIN 30840414
TIN 2020685854
Numer VAT SK2020685854
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELCONDER
Hrušovská 20000/45A
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 651 635 €
Zysk 5 378 €
Kapitał 187 468 €
Kapitał własny 10 770 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911852128, +421903852128
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 187,901
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,083
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,083
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,083
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 184,021
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 69,294
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 69,294
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 23,108
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 23,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 108
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 134,238
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 134,238
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,238
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -42,619
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 68
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -42,687
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 797
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 187,901
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,148
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,962
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,962
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,892
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,892
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -84
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,849
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,933
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,378
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 171,753
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 97
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 97
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 171,656
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 148,384
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,384
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,763
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,025
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 963
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,521
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 651,635
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 651,635
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 532,862
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 118,773
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 641,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 412,737
D. Usług (účtová grupa 51) 183,676
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,056
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,927
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,399
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,730
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,705
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,836
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,836
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,782
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,843
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -63,551
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,927
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,033
2. Pozostałe koszty (562A) 2,033
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 894
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,927
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,916
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,538
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,538
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,378
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840414 TIN: 2020685854 Numer VAT: SK2020685854
 • Zarejestrowana siedziba: ELCONDER, Hrušovská 20000/45A, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Richard Lattacher Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 30.12.1991
  Ing. Jana Lattacherová Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 10.04.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Richard Lattacher 8 962 € (100%) Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2011Nové sidlo:
   Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07
   30.05.2011Zrušené sidlo:
   Mierová 26 Bratislava 821 05
   13.10.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a prístrojov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   administratívna činnosť
   upratovacie a čistiace práce
   odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
   oprava a výroba vyhradených technických zariadení elektrických
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   12.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   15.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   21.04.2006Nové obchodné meno:
   ELCONDER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 26 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Lattacher Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.12.1991
   Ing. Jana Lattacherová Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.04.2006
   20.04.2006Zrušené obchodné meno:
   ATTACHE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nová ul. 83 Slovenský Grob 900 29
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Milan Majtás Ondavská 8 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   17.03.1993Nové sidlo:
   Nová ul. 83 Slovenský Grob 900 29
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Milan Majtás Ondavská 8 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   16.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie reštauračných služieb
   výroba kovových a drevených výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   ATTACHE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie reštauračných služieb
   výroba kovových a drevených výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičová 62 Bratislava
   Peter Molnár Sedmokrásková 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia