Utwórz fakturę

ASECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASECO
PIN 30840431
TIN 2020297411
Numer VAT SK2020297411
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASECO
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 758 662 €
Zysk 48 007 €
Kapitał 435 055 €
Kapitał własny 205 127 €
Dane kontaktowe
E-mail ba@aseco.sk
Telefon(y) 0250244303, 0255568440, 0905544174
Telefon(y) kom. 0905544174, 0905601465, 0915987412
Nr(y) faksu 0255568440
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 520,315
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 519,086
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,283
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 74
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,209
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 239,516
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 239,516
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,516
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 276,287
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,609
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 273,678
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,229
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,229
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 520,315
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 239,498
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,768
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 162,117
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 162,117
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,007
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,817
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,247
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,247
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 278,015
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 94,408
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,408
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 149,250
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,882
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,902
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,573
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,555
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 760,042
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 758,662
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 385,504
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 373,158
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 711,883
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 417,486
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,885
D. Usług (účtová grupa 51) 66,622
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 216,112
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 142,399
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 20,650
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 45,729
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,334
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 579
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 46,779
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 263,669
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,380
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,380
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,380
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 150
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,230
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 48,009
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840431 TIN: 2020297411 Numer VAT: SK2020297411
 • Zarejestrowana siedziba: ASECO, Vajnorská 137, 83000, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Gabriel Bán 1081 Tešedíkovo 925 82 01.01.2006
  Ing. Jana Vojtková Jamnického 16 Bratislava 841 05 01.01.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Gabriel Bán 13 278 € (100%) 1081 Tešedíkovo 925 82
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2009Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   23.01.2009Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   18.12.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Gabriel Bán Nová 1081 Tešedíkovo 925 82
   17.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. Nevädzová 5 Bratislava 821 03
   06.01.2007Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vojtková Jamnického 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   06.01.2006Noví spoločníci:
   Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. Nevädzová 5 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Gabriel Bán 1081 Tešedíkovo 925 82 Vznik funkcie: 01.01.2006
   05.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 02.02.2005
   11.02.2005Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 02.02.2005
   10.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   25.02.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   24.02.1998Zrušené sidlo:
   Žiarska 4 Bratislava 811 03
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29.augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Žiarska 4 Bratislava 811 03
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   15.07.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29.augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   14.07.1994Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1992Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   15.10.1992Zrušené sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kráľ Sadová 22 Ružomberok
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Ing. Artúr Takács Sokolská 25 Senec
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   ASECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon komplexnej projekčnej, programátorskej, dodávateľskej a montážnej činnosti v oblasti elektrotechniky a ASRTP (automatizované systémy riadenia technologických procesov), vrátane uvádzania do chodu a poskytovanie servisu v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej a výpočtovej techniky.
   výkon konzultačnej, poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej výpočtovej techniky
   sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy
   komplexné zastupovanie zahraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR
   výkon obchodnej činnosti so zahraničím v rámci priamych vzťahov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kráľ Sadová 22 Ružomberok
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Ing. Artúr Takács Sokolská 25 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia