Utwórz fakturę

MATRAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MATRAN
Stan W likwidacji
PIN 30840490
TIN 2020299809
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MATRAN
Nám. Martina Benku 15
81107
Bratislava
Financial information
Zysk -598 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,391
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 383,821
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 383,821
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 20,244
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -404,858
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -598
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,391
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,391
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 598
C. Usług (účtová grupa 51) 598
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -598
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -598
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -598
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -598
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4216993.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840490 TIN: 2020299809
 • Zarejestrowana siedziba: MATRAN, Nám. Martina Benku 15, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2005Nové obchodné meno:
   MATRAN, a.s. v likvidácii
   31.08.2005Zrušené obchodné meno:
   MATRAN, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bucholcer - člen predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32 Vznik funkcie: 28.08.2002
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 26.02.2001
   15.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 26.02.2001
   14.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32
   Ing. Jozef Šmotlák - člen predstavenstva Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   29.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ján Bucholcer - člen predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32 Vznik funkcie: 28.08.2002
   28.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ftáček - člen predstavenstva Bošániho 1 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 28.08.2002
   16.03.2001Nové sidlo:
   Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32
   Ivan Ftáček - člen predstavenstva Bošániho 1 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 28.08.2002
   Ing. Jozef Šmotlák - člen predstavenstva Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   15.03.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Iveta Batyková 929 Trnovec nad Váhom
   Bc. Marián Bucholcer Letná 680/7 Sliač - Rybáre
   Ing. Martin Pospíšil Račianska 95/28 Bratislava
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   MATRAN, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   09.12.1997Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond MATRAN a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kolektívne podnikanie, v súlade so zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších zmien, vydávaním akcií a ich investovaím do: aa) cenných papierov, bb) nehnuteľností, cc) hnuteľných vecí, alebo ich použitie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo na osobitný účet v banke, a obchodovanie s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   systematicá činnosť na kapitálovom trhu a starostlivosť o zaistenie zdravej štruktúry cenných papierov, tvoriacich portfólio investičného fondu
   10.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Iveta Batyková 929 Trnovec nad Váhom
   Bc. Marián Bucholcer Letná 680/7 Sliač - Rybáre
   Ing. Martin Pospíšil Račianska 95/28 Bratislava
   09.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török - predseda Ľubovnianska 14 Bratislava
   27.10.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond MATRAN a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne podnikanie, v súlade so zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších zmien, vydávaním akcií a ich investovaím do: aa) cenných papierov, bb) nehnuteľností, cc) hnuteľných vecí, alebo ich použitie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo na osobitný účet v banke, a obchodovanie s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   systematicá činnosť na kapitálovom trhu a starostlivosť o zaistenie zdravej štruktúry cenných papierov, tvoriacich portfólio investičného fondu
   26.10.1994Zrušené obchodné meno:
   F O N D M A T R A N a.s.
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle §17 ods. 3 Nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991Zb. o vydávaní a použití investičných kupónovna základe zmluvy, prostredníctvom správcuFondu a na náklady Fondu.
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   F O N D M A T R A N a.s.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle §17 ods. 3 Nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991Zb. o vydávaní a použití investičných kupónovna základe zmluvy, prostredníctvom správcuFondu a na náklady Fondu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török - predseda Ľubovnianska 14 Bratislava