Utwórz fakturę

TERMOREG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERMOREG
PIN 30840520
TIN 2020357097
Numer VAT SK2020357097
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERMOREG
Hlinícka 1
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 173 797 €
Zysk 48 724 €
Kapitał 1 237 689 €
Kapitał własny 67 614 €
Dane kontaktowe
E-mail info@termoreg.sk
witryna internetowa http://www.termoreg.sk
Telefon(y) +421244873137, +421244873139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 984,900
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 100,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 208,692
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 200,181
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,022
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,489
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,193,592
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 116,338
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,283
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 35,692
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,724
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,077,254
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 597
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 158,449
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,846
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,028
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,020
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,555
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 918,208
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 173,797
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 53,666
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 120,095
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 114,114
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 47,997
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,980
C. Usług (účtová grupa 51) 25,763
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 35,766
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 345
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,263
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 59,683
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 97,021
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,161
M. Koszty oprocentowania (562) 1,760
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,400
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,160
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 56,523
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,799
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 48,724
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015