Utwórz fakturę

SALUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SALUS
PIN 30840554
TIN 2020315550
Numer VAT SK2020315550
Data utworzenia 20 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SALUS
Tomášikova 32
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 597 €
Zysk -111 308 €
Kapitał 341 372 €
Kapitał własny 330 859 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905624805
Telefon(y) kom. 0905624805
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 229,487
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 225,495
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,049
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,985
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 483
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,758
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 246,472
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,592
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 714,121
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -577,524
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -111,308
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 213,880
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,480
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,731
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,904
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 275
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 212,400
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 597
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 597
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 108,648
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,460
C. Usług (účtová grupa 51) 30,920
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 38,254
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,291
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 21,723
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -108,051
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -44,380
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,257
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,257
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,257
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -111,308
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -111,308
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017