Utwórz fakturę

R K S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy R K S
PIN 30841275
TIN 2020328398
Numer VAT SK2020328398
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba R K S
Rajecká 36
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 962 431 €
Zysk 43 252 €
Kapitał 1 330 663 €
Kapitał własny 1 141 364 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245648204, 0245648205
Nr(y) faksu 0245648204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,126,630
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,877
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,877
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,877
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,087,091
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 91,346
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 91,346
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 333,072
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 333,295
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,295
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -223
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 662,673
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,173
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 658,500
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,662
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 7,662
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,126,630
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 987,223
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 63,070
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 63,070
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 587
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,307
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,307
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 34,933
2. Inne fundusze (427, 42X) 34,933
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 839,074
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 839,074
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,252
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,407
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 125,534
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,133
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,133
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 565
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,616
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,961
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,259
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,473
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 950,228
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 962,431
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 65,755
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 884,473
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,849
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,580
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,774
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 905,224
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 303,692
D. Usług (účtová grupa 51) 162,130
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 388,636
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 285,488
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 96,262
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,886
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,745
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,924
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,924
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,097
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,207
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 486,255
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 48
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 48
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 213
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 204
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -149
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 57,058
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,806
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,806
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 43,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841275 TIN: 2020328398 Numer VAT: SK2020328398
 • Zarejestrowana siedziba: R K S, Rajecká 36, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava 30.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Svatý 31 535 € (50%) Rajecká 36 Bratislava
  Ing. Martin Juriš 31 535 € (50%) Bratislava 841 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Svatý Hájniky 14 Svätý Jur 900 21
   Ing. Martin Juriš Mládežnícka 14 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Svätý Rajecká 36 Bratislava
   22.11.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   26.08.1994Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie a prenájom vysielacích rádiových staníc
   15.03.1994Noví spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   14.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   02.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   nákup a predaj rozličného spotrebného a priemyselného tovaru v rozsaho voľnej živnosti
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská činnosť v oblasti rádiokomunikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svätý Rajecká 36 Bratislava
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť.
   U tovarov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje zvláštne povolenie, je možné ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   R K S, spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť.
   U tovarov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje zvláštne povolenie, je možné ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia