Utwórz fakturę

SLÁDEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLÁDEK
PIN 30841402
TIN 2020914181
Numer VAT SK2020914181
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLÁDEK
Osuského 2
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 940 €
Zysk -4 425 €
Kapitał 39 848 €
Kapitał własny -4 234 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263451415, 0903441101, 0268286399
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,191
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,191
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,191
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,567
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,511
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,035
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,021
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,758
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,659
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -10,873
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,425
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,417
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,073
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,954
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,198
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,777
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,859
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 390
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 38,940
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 38,940
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 40,852
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,563
C. Usług (účtová grupa 51) 5,993
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 23,618
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 630
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,730
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 318
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,912
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,384
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,553
M. Koszty oprocentowania (562) 1,375
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 178
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,553
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,465
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,425
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841402 TIN: 2020914181 Numer VAT: SK2020914181
 • Zarejestrowana siedziba: SLÁDEK, Osuského 2, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Sládek 30.12.1991
  Soňa Sládková 30.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Sládek 3 320 € (50%)
  Soňa Sládková 3 320 € (50%)
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   konzultácie a poradenstvo v oblasti softwaru
   činnosť miesta uloženia písomnosti (záznamov) nearchívnej povahy
   kancelárske a sekretárske práce
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sládek Vznik funkcie: 30.12.1991
   Soňa Sládková Vznik funkcie: 30.12.1991
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sládek
   Soňa Sládková
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sládek Osuského 2 Bratislava
   Soňa Sládková Osuského 2 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sládek Osuského 2 Bratislava
   Soňa Sládková Osuského 2 Bratislava
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   SLÁDEK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 2 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Ekonomické a organizačné poradenstvo.
   Poradenstvo v oblasti výpočtovej, organizačnej a kancelárskej techniky.
   Poskytovanie softwaru.
   Automatizované spracovanie údajov.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Sládek
   Soňa Sládková
   07.03.1993Zrušené obchodné meno:
   "J.S.GROUP", spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahraničnoobchodná činnosť, export a import, okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povoleenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk služieb a obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní ďalších obchodných aktivít
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   "J.S.GROUP", spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahraničnoobchodná činnosť, export a import, okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povoleenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk služieb a obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní ďalších obchodných aktivít
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sládek Osuského 2 Bratislava
   Soňa Sládková Osuského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia