Utwórz fakturę

CONTECON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONTECON
PIN 30841488
TIN 2020298302
Numer VAT SK2020298302
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONTECON
Kukučínova 52
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 023 €
Zysk 2 032 €
Kapitał 36 572 €
Kapitał własny 17 768 €
Dane kontaktowe
E-mail contecon@gtinet.sk
Telefon(y) 0244454398
Nr(y) faksu 0244454396
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,016
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,750
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,750
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,750
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,266
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,522
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,243
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,279
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,674
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,674
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,674
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,070
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 986
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,084
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,016
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,800
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,465
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,032
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,216
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,216
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,562
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,562
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,764
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 352
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 124
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 414
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,023
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 86,564
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 11,459
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,230
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 66,235
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,678
D. Usług (účtová grupa 51) 11,564
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,753
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,487
4. Koszty społeczne (527, 528) 42
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,793
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,546
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 188
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 188
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -188
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,605
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 573
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 573
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015