Utwórz fakturę

MENERGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MENERGA
PIN 30841658
TIN 2020293165
Numer VAT SK2020293165
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MENERGA
Hlinická 1
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 486 865 €
Zysk -1 510 €
Kapitał 474 835 €
Kapitał własny 60 366 €
Dane kontaktowe
E-mail menerga@menerga.sk
Telefon(y) 0244881026, 0244881238, 0245258750, 0245258751
Nr(y) faksu 0244881026
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 596,959
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,532
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,532
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,532
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 567,887
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 300
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 361,890
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 253,189
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 253,189
2. Wartość netto kontraktu (316A) 108,349
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 177
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 175
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 205,697
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,134
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 204,563
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,540
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,540
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 596,959
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,856
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 96
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,152
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,152
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,479
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 74,546
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,067
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,510
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 537,929
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,120
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 9,919
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 201
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 512,632
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 252,093
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 252,093
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 221,112
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,032
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,490
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,392
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 513
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,677
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,677
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 174
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 174
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,481,134
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,486,865
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 844,911
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 636,223
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,331
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,484,496
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 598,514
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 303,894
D. Usług (účtová grupa 51) 303,236
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 198,532
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 145,382
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,018
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,132
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,448
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,753
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,753
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 44,673
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,446
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,369
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 275,490
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 985
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 544
2. Pozostałe koszty (562A) 544
O. Walutowe straty (563) 137
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -963
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,406
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,916
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,916
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841658 TIN: 2020293165 Numer VAT: SK2020293165
 • Zarejestrowana siedziba: MENERGA, Hlinická 1, 83105, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava 14.02.1996
  Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok 14.02.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Gossányi 4 316 € (65%) Jégeho 21 Bratislava
  Ing. Ľubomír Sklenár 2 324 € (35%) Kpt.Jaroša 27 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok Vznik funkcie: 14.02.1996
   18.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   03.03.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení
   montáž vzduchotechnických zariadení
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   MENERGA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   13.02.1996Zrušené obchodné meno:
   MENERGA Slowakia, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan GOSSÁNYI Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír SKLENÁR Jasovská 1/72 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1994Nové obchodné meno:
   MENERGA Slowakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlinická 1 Bratislava 831 05
   10.10.1994Zrušené obchodné meno:
   MENERGA ČSFR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lodná 2 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   MENERGA ČSFR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lodná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a projektová činnosť v oblasti vzduchotechniky
   obchodná činnosť v oblasti klimatizácie
   marketing, komerčná, poradenská, informačná, reklamná, publikačná, výstavná, sprostredkovateľská činnosť a leasing vo vzťahu k predmetu činnosti spoločnosti
   zahraničnoobchodná činnosť pre všetky druhy činnosti spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan GOSSÁNYI Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír SKLENÁR Jasovská 1/72 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia