Utwórz fakturę

PROVEKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROVEKA
PIN 30841704
TIN 2020314351
Numer VAT SK2020314351
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROVEKA
Hrušovská 15
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 111 €
Zysk -33 579 €
Kapitał 83 259 €
Kapitał własny 74 289 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903504904, +421911768472, +421903417216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,824
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,824
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,824
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,347
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,780
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 703
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 46,171
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,710
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,600
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 66,050
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,579
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,461
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,461
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,470
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,609
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 319
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 38,111
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 35,111
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 69,932
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,050
C. Usług (účtová grupa 51) 18,972
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 37,946
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 688
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,499
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,777
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -31,821
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,089
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 14,326
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 14,264
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 57
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 15,054
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 14,241
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 813
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -728
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -32,549
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,030
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -33,579
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841704 TIN: 2020314351 Numer VAT: SK2020314351
 • Zarejestrowana siedziba: PROVEKA, Hrušovská 15, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Kralovič konateľ Agátová 872/97 Marianka 900 33 30.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Judita Kralovičová 6 639 € (100%) Agátová 872/97 Marianka 900 33
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   organizovanie rekreačných jázd na koňoch
   prenájom hnuteľných vecí
   04.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Agátová 872/97 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 30.12.1991
   03.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Heyrovského 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.12.1991
   29.04.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prípravné práce k realizácii stavby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
   21.11.2007Nové sidlo:
   Hrušovská 15 Bratislava 821 07
   20.11.2007Zrušené sidlo:
   Miletičova 9/a Bratislava 821 08
   26.06.2007Noví spoločníci:
   Judita Kralovičová Agátová 872/97 Marianka 900 33
   25.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   22.06.2005Nové obchodné meno:
   PROVEKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 9/a Bratislava 821 08
   21.06.2005Zrušené obchodné meno:
   CUM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   21.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Heyrovského 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.12.1991
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   30.11.1998Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   CUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstaravateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
   konzultačné služby v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   06.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Petricum, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s hlavným zameraním na dovoz a vývoz chemických surovín a produktov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bartrových obchodoch a poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Predmetom činnosti je ďalej kapitánové podieľanie sa na iných spoločnostiach, ako aj finančné operácie slúžiace k dosiahnutiu obchodného cieľa spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Petrimex, ú.s. pre zahraničný obchod Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Petricum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s hlavným zameraním na dovoz a vývoz chemických surovín a produktov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bartrových obchodoch a poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Predmetom činnosti je ďalej kapitánové podieľanie sa na iných spoločnostiach, ako aj finančné operácie slúžiace k dosiahnutiu obchodného cieľa spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Petrimex, ú.s. pre zahraničný obchod Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia