Utwórz fakturę

V E N T A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V E N T A
PIN 30996007
TIN 2020359033
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V E N T A
Holubyho 42
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 347 €
Zysk 957 €
Kapitał 8 380 €
Kapitał własny -4 323 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336413972, 0336413003
Nr(y) faksu 0336413972
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,262
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,756
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 384
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 420
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 420
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -36
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,372
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,337
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,035
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 506
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 506
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,262
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,366
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -10,978
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 804
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,782
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 957
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,114
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 294
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 294
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,820
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,661
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,661
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,533
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 514
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 262
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,347
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,347
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,762
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,895
D. Usług (účtová grupa 51) 11,317
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 50
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,135
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 148
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 148
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -148
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,437
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 957
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30996007 TIN: 2020359033
 • Zarejestrowana siedziba: V E N T A, Holubyho 42, Pezinok
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok 10.05.1999
  Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok 06.12.2001
  Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 14.02.2013
  Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 14.02.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan ŠEFČÍK 3 039 € (45.8%) Mierova 20 Pezinok
  Ing. Miroslav Šefčík 800 € (12.1%) Mierova 20 Pezinok
  Mária Šefčíková 2 000 € (30.1%) Mierová 1756/20 Pezinok 902 01
  Marián Šefčík 800 € (12.1%) Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.04.2013Noví spoločníci:
   Mária Šefčíková Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   08.07.2002Nové predmety činnosti:
   montáž všetkých druhov roliet, žalúzií, markíz, sieťok na okná a dvere a zalamovacích dverí
   prevádzkovanie zmenárne
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok Vznik funkcie: 06.12.2001
   07.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   renovácia dverí a interiérov
   Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Šefčík Mierova 20 Pezinok
   09.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   23.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   07.10.1992Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.10.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   V E N T A spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia