Utwórz fakturę

PER-BAU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PER-BAU
PIN 30996350
TIN 2020359132
Numer VAT SK2020359132
Data utworzenia 07 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PER-BAU
Vajanského 15
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 486 €
Zysk 8 499 €
Kapitał 117 250 €
Kapitał własny 48 929 €
Dane kontaktowe
E-mail per-bau@per-bau.sk
Telefon(y) +421336475336
Telefon(y) kom. +421905507811
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 119,968
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 61,414
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,414
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,231
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 57,183
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,133
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,967
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,967
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,901
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,901
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,901
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,265
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,690
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 421
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 421
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 119,968
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,430
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 41,626
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,626
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,499
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,538
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 349
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 349
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,265
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,339
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,339
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 879
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 583
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,464
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 924
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 82,490
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 82,486
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,246
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 76,248
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 992
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,734
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,592
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,529
D. Usług (účtová grupa 51) 35,422
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,380
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,589
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,023
4. Koszty społeczne (527, 528) 768
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 794
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,887
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,887
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,752
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 30,951
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,679
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,679
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,675
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,077
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,578
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,578
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,499
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30996350 TIN: 2020359132 Numer VAT: SK2020359132
 • Zarejestrowana siedziba: PER-BAU, Vajanského 15, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 07 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Katarína Pešková Vajanského 15 Modra 07.03.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Katarína Pešková 6 639 € (100%) Vajanského 15 Modra
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra 900 01
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra 900 01
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra 900 01
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   07.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   06.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Peško Svätoplukova 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   05.10.1995Nové sidlo:
   Vajanského 15 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva a činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   04.10.1995Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   03.12.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 1 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovaru na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Peško Svätoplukova 1 Pezinok
   02.12.1993Zrušené sidlo:
   Šmidkeho 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác v hlavnej a vedľajšej stavebnej výrobe v tuzemsku i zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Ing. Dušan Raisenauer Zanderweg 07/05/01 Halle/Saale 040 50 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   PER-BAU spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šmidkeho 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác v hlavnej a vedľajšej stavebnej výrobe v tuzemsku i zahraničí
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Ing. Dušan Raisenauer Zanderweg 07/05/01 Halle/Saale 040 50 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia