Utwórz fakturę

CELOX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CELOX
PIN 30998239
TIN 2020359044
Numer VAT SK2020359044
Data utworzenia 30 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CELOX
Záhradná 583/52
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 950 798 €
Zysk 9 578 €
Kapitał 558 016 €
Kapitał własny 68 858 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0484151944, 0336476573
Telefon(y) kom. 0903447148
Nr(y) faksu 03364065303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 628,313
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 91,447
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 91,447
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,948
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 81,499
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 530,003
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 430,442
4. Zwierzęta (124) - /195/ 36
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 430,406
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,603
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,230
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,230
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 373
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,958
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,408
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,550
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,863
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,863
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 628,313
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,436
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,137
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,137
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61,721
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 148,232
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -86,511
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,578
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 549,877
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,102
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 543,637
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 108,818
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,818
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 420,427
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,571
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,010
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,811
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,138
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,950,798
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,823,737
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,956
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 120,826
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 279
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,931,582
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,367,996
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 137,336
D. Usług (účtová grupa 51) 292,267
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 100,046
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,754
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,539
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,753
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,930
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,155
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,852
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,216
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 152,920
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,169
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,102
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,065
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,917
O. Walutowe straty (563) 703
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,748
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,468
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,890
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,890
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30998239 TIN: 2020359044 Numer VAT: SK2020359044
 • Zarejestrowana siedziba: CELOX, Záhradná 583/52, 90023, Viničné
 • Data utworzenia: 30 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 07.10.1992
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 05.03.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marta Fischerová 3 320 € (50%) Záhradná 583/52 Viničné 900 23
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. 3 320 € (50%) Záhradná 52/583 Viničné 900 23
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2012Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 05.03.2012
   14.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   02.07.2009Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   31.01.2006Nové sidlo:
   Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   výroba výrobkov z plastov, papiera a textilu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (mimo nebezpečný odpad)
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   30.01.2006Zrušené sidlo:
   Športová 583 Viničné
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   murárske a obkladačské práce
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ich poddodávok
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   07.10.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tovaru na ktorý zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   06.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   CELOX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Športová 583 Viničné
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia