Utwórz fakturę

E S K O - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E S K O
PIN 30998646
TIN 2020356811
Numer VAT SK2020356811
Data utworzenia 06 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E S K O
Plavecký Štvrtok 65
90068
Plavecký Štvrtok
Financial information
Sprzedaż i dochody 384 157 €
Zysk 7 841 €
Kapitał 346 305 €
Kapitał własny 9 198 €
Dane kontaktowe
E-mail esko@esko.sk
Telefon(y) 0347793323, 0347793345
Telefon(y) kom. 0910906421
Nr(y) faksu 0347793323
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 234,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 234,574
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 87,644
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,439
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 29,771
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 281,013
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,040
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,499
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,499
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,415
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -715
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,841
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 263,973
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,119
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 34,162
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 213,728
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,922
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,576
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,304
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 183,926
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,177
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,787
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 384,157
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 325,931
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,983
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,243
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 366,411
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 153,523
C. Usług (účtová grupa 51) 64,814
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 80,683
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,744
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 63,359
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 64
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,224
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 17,746
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 107,594
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 613
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 613
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,096
M. Koszty oprocentowania (562) 5,688
N. Walutowe straty (563) 101
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,307
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,483
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,263
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,422
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,841
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30998646 TIN: 2020356811 Numer VAT: SK2020356811
 • Zarejestrowana siedziba: E S K O, Plavecký Štvrtok 65, 90068, Plavecký Štvrtok
 • Data utworzenia: 06 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok 22.02.2001
  Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok 21.07.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Helena Sofková 4 183 € (49.2%) 22 Plavecký Štvrtok
  Stanislav Sofka 4 316 € (50.8%) 22 Plavecký Štvrtok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb Vznik funkcie: 21.07.1993
   30.05.2003Nové sidlo:
   65 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľká činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, leasing
   výroba a montáž tepelno-izolačného materiálu
   výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   obchodná, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie a software
   výroba, spracovanie a zhodnocovanie plastových hmôt, kovania a sopotrebného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok Vznik funkcie: 22.02.2001
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok Vznik funkcie: 21.07.1993
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb Vznik funkcie: 21.07.1993
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a zhodnocovanie plastových hmôt, kovania a spotrebného tovaru;
   obchodná, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie a software;
   sprostredkovanie obchodu, liesing;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   18.02.2002Noví spoločníci:
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   17.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   22.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   21.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Viera Némethová Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Jánska 437 Jakubov
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a zhodnocovanie plastových hmôt, kovania a spotrebného tovaru;
   obchodná, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie a software;
   sprostredkovanie obchodu, liesing;
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Lisá 188 Láb
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Stanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   20.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba v obore spracovania a zhodnoteniaplastových hmôt, výroba priemyselného kovania a spotrebného tovaru, obchodná činnosť,poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie, software, vrátane produkcieprogramov, sprostredkovanie tovarov, služieba informácií, leasing a všetky činnosti súvisiace /predchádajúce alebo nadväzujúce na činnosti vyššie uvedené/.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.11.1991Nové obchodné meno:
   E S K O, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba v obore spracovania a zhodnoteniaplastových hmôt, výroba priemyselného kovania a spotrebného tovaru, obchodná činnosť,poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti ekonómie, software, vrátane produkcieprogramov, sprostredkovanie tovarov, služieba informácií, leasing a všetky činnosti súvisiace /predchádajúce alebo nadväzujúce na činnosti vyššie uvedené/.
   Noví spoločníci:
   Ľubica Jánska 437 Jakubov
   Ing. Zuzana Lisá 198 Láb
   Ing. Viera Némethová Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Karol Sloboda 383 Láb
   Sanislav Sofka 22 Plavecký Štvrtok
   Vojtech Sofka Košiarska 3 Zohor
   Helena Sofková 22 Plavecký Štvrtok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia