Utwórz fakturę

"MK Building Construktion" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy "MK Building Construktion"
PIN 30998671
TIN 2020357108
Data utworzenia 06 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "MK Building Construktion"
Galantská cesta 658
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 250 €
Zysk 869 €
Kapitał 108 015 €
Kapitał własny 16 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,997
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,267
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,267
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,267
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 566
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 566
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 533
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 164
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 164
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,997
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,893
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -79,401
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -79,401
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 869
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,890
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,043
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 11,043
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 58,847
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 48,600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,600
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,875
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 139
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 233
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,286
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 8,505
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,907
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 671
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,087
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,087
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,116
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 964
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8,505
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 95
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -95
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 869
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 869
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4224785.tif
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :30998671 TIN: 2020357108
 • Zarejestrowana siedziba: "MK Building Construktion", Galantská cesta 658, 92901, Dunajská Streda
 • Data utworzenia: 06 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo 29.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dipl.Ing. Günter Kucharovits 1 328 € (20%) Lassee 2291 Rakúsko
  Mária Kucharovits 5 312 € (80%) Lassee 2291 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.06.2010Nové sidlo:
   Galantská cesta 658 Dunajská Streda 929 01
   18.04.2009Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Günter Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Mária Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   29.01.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo
   06.04.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   06.11.1991Nové obchodné meno:
   "MK Building Construktion" spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným