Utwórz fakturę

IRPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IRPEX
PIN 30999596
TIN 2020362619
Numer VAT SK2020362619
Data utworzenia 18 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IRPEX
Pezinská 29/A
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 680 743 €
Zysk -390 698 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245925030, 0245924092, 0245914104, +421907783326, +421907701425, +421905617719
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,351,988
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,106,771
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,106,771
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 142,040
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 803,627
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,906
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 155,198
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 243,236
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,696
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,983
3. Produkty (123) - /194/ 27,585
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,128
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 91,859
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 91,859
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 108,253
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 93,140
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,140
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,428
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 898
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,530
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,981
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,981
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,351,988
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,702,690
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,319,960
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 597,016
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,916,976
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -390,698
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,047,472
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 255
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 255
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,047,217
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,595
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,595
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,947,972
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,427
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,643
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,767
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,813
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,206
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 7,206
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 658,838
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 680,743
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,291
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 613,345
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,139
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 14,284
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 7,621
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,063
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,043,479
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 87
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 183,218
D. Usług (účtová grupa 51) 319,322
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 294,505
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 208,194
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 74,976
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,335
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 39,140
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 207,182
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 207,182
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -362,736
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 173,053
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,082
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 113
2. Pozostałe koszty (562A) 113
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 24,969
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,082
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -387,818
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -390,698
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30999596 TIN: 2020362619 Numer VAT: SK2020362619
 • Zarejestrowana siedziba: IRPEX, Pezinská 29/A, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 18 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava 05.04.1995
  Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 27.10.2003
  Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 01.11.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vojtech Rudics 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Zuzana Garančovská 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
  Jozef Garančovský 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 01.11.2005
   28.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   05.12.2003Nové sidlo:
   Pezinská 29/A Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   nákladná cestná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   04.12.2003Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.11.1991Nové obchodné meno:
   IRPEX spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Noví spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia