Utwórz fakturę

TERMO RESET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERMO RESET
PIN 31104215
TIN 2020359473
Numer VAT SK2020359473
Data utworzenia 06 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERMO RESET
Štúrova 81
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 655 €
Zysk -32 850 €
Kapitał 21 513 €
Kapitał własny -78 566 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911267073
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,860
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,336
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,309
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,153
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,153
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 156
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,027
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 544
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,483
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,524
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,524
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,860
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,416
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -85,869
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -85,869
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,850
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,276
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,853
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,853
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 121,326
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,816
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,816
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,447
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,036
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,286
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 743
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,998
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 97
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 97
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,655
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,655
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,655
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,848
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,530
D. Usług (účtová grupa 51) 2,813
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 37,692
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,791
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,723
4. Koszty społeczne (527, 528) 178
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 903
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,193
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,312
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 657
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 657
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -657
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,850
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,850
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31104215 TIN: 2020359473 Numer VAT: SK2020359473
 • Zarejestrowana siedziba: TERMO RESET, Štúrova 81, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 06 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Samuel Zoch predseda spol Bratislavská 46 Modra 900 41 06.05.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Samuel Zoch 7 000 € (100%) Bratislavská 46 Modra 900 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra 900 41 Vznik funkcie: 06.05.1992
   29.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromechanických zariadeniach, expertízy
   obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1. nebezpečných
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, elektrické rozvádzače
   odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 v s obmedzením napätia do 22 kV, bleskozvody
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   11.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   31.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra 900 01
   30.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   TERMO RESET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 81 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN