Utwórz fakturę

INTERTRANSACTION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERTRANSACTION
PIN 31104240
TIN 2020362487
Numer VAT SK2020362487
Data utworzenia 16 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERTRANSACTION
Okružná 1338/49
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 333 €
Zysk -1 323 €
Kapitał 17 268 €
Kapitał własny 6 064 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,133
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,660
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,660
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,473
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,500
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,500
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 250
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,723
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 94
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,629
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,133
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,741
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -575
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -575
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,323
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,392
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,392
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,304
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,333
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,333
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,333
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,656
D. Usług (účtová grupa 51) 16
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,552
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,552
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,317
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,323
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31104240 TIN: 2020362487 Numer VAT: SK2020362487
 • Zarejestrowana siedziba: INTERTRANSACTION, Okružná 1338/49, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Data utworzenia: 16 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.12.1991
  Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Zeman 6 639 € (100%) Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 16.12.1991
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 16.12.1991
   09.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   12.04.1999Nové sidlo:
   Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné a propagačné činnosti
   poskytovanie a tvorba softwaru na základe objednávky
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   montáž, oprava, údržba vyhradených elekrických zariadení a výroba rozvadzačov nízkeho napätia
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu-zastupovanie firiem
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu, v zmysle platných predpisov
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
   zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   výroba výrobkov z dreva, plástov, skla, kovov a prírodných materiálov
   poľnohospodárska výroba
   sprostredkovateľská činnosť, dealerstvo
   montáž, opravárenská a servisná činnosť
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   komplexná stavebná činnosť vrátane hlavných stavebných prác, dodávky stavieb na kľúč
   poskytovanie reštauračných, ubytovacích, stravovacích cestovných a ostatných služieb
   účasť na riadení iných spoločností
   tvorba softwaru
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   Spoločnosť sa domáha zápisu, oproti notárskej zápisnici, užšieho predmetu činnosti. Zápisu ďalších predmetov činností sa bude domáhať, až keď si vybaví príslušné povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   INTERTRANSACTION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu, v zmysle platných predpisov
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
   zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   výroba výrobkov z dreva, plástov, skla, kovov a prírodných materiálov
   poľnohospodárska výroba
   sprostredkovateľská činnosť, dealerstvo
   montáž, opravárenská a servisná činnosť
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   komplexná stavebná činnosť vrátane hlavných stavebných prác, dodávky stavieb na kľúč
   poskytovanie reštauračných, ubytovacích, stravovacích cestovných a ostatných služieb
   účasť na riadení iných spoločností
   tvorba softwaru
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   Spoločnosť sa domáha zápisu, oproti notárskej zápisnici, užšieho predmetu činnosti. Zápisu ďalších predmetov činností sa bude domáhať, až keď si vybaví príslušné povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia