Utwórz fakturę

Wabez - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Wabez
PIN 31104525
TIN 2020362916
Numer VAT SK2020362916
Data utworzenia 13 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wabez
Vodná 20
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 95 382 €
Zysk 2 081 €
Kapitał 35 663 €
Kapitał własny 25 813 €
Dane kontaktowe
E-mail wabez@wabez.sk
witryna internetowa http://www.wabez.sk
Telefon(y) +421245927192, +421245924183
Nr(y) faksu 0245924183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,167
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,167
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,190
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,667
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,132
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 275
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,952
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 31,834
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,461
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 17,209
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,081
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,373
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 144
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,229
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,526
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 611
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,092
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 95,382
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 82,545
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,837
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 91,484
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 66,328
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,205
C. Usług (účtová grupa 51) 4,273
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,433
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 60
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,376
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 809
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,898
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,576
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 857
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 857
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -857
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,041
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31104525 TIN: 2020362916 Numer VAT: SK2020362916
 • Zarejestrowana siedziba: Wabez, Vodná 20, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 13 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 13.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Valter Bezúr 6 639 € (100%) Senec
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec Vznik funkcie: 13.12.1991
   21.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   31.05.1999Nové obchodné meno:
   Wabez, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vodná 20 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamno-propagačno-reprografická činnosť
   servisná a opravárenská činnosť v ASR a techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programof na základe zmlúv s autormi
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Noví spoločníci:
   Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.05.1999Zrušené obchodné meno:
   Wabez spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vodná 20 Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístr.
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   reklamno-propagačno-reprografická činnosť
   servisná a opravárenská činnosť v ASR a techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hot.progr.na zákl. zml. s autor
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.11.1992Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístr.
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   reklamno-propagačno-reprografická činnosť
   servisná a opravárenská činnosť v ASR a techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hot.progr.na zákl. zml. s autor
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   02.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/obchodná činnosť vrátane exportu, importu a reexportu podľa platných právnych predpisov
   b/výroba v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   c/tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   d/servisná a opravárenská činnosť v oblasti výpočtovej a automatizačnej techniky a techniky
   e/konzultačné a poradenské služby v rámci predmetu činnosti uvedeného v písm. a/ až d/
   f/reprografická činnosť
   g/sprostredkovateľská činnosť
   h/leasingové služby
   ch/reklamná a propagačná činnosť
   13.12.1991Nové obchodné meno:
   Wabez spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vodná 20 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/obchodná činnosť vrátane exportu, importu a reexportu podľa platných právnych predpisov
   b/výroba v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   c/tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   d/servisná a opravárenská činnosť v oblasti výpočtovej a automatizačnej techniky a techniky
   e/konzultačné a poradenské služby v rámci predmetu činnosti uvedeného v písm. a/ až d/
   f/reprografická činnosť
   g/sprostredkovateľská činnosť
   h/leasingové služby
   ch/reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec