Utwórz fakturę

JLF Development - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JLF Development
PIN 31105432
TIN 2020684072
Numer VAT SK2020684072
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JLF Development
Trnavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Zysk -1 287 €
Kapitał 22 264 €
Kapitał własny 15 003 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,371
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,371
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,371
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,405
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -34
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,371
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,707
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,691
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,691
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,287
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,664
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,664
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,648
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23
D. Usług (účtová grupa 51) 23
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -23
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 304
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 23
2. Pozostałe koszty (562A) 23
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 281
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -327
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,287
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015