Utwórz fakturę

BIOCHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BIOCHEM
PIN 31318002
TIN 2020838666
Data utworzenia 21 styczeń 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BIOCHEM
Stará Vajnorská 6
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 252 €
Zysk 2 452 €
Kapitał 354 846 €
Kapitał własny 324 860 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 328,847
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 44,405
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 286,095
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,880
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,295
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 128
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,457
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 345,727
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 322,360
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 242,636
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 242,636
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 7,497
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 39,293
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 17,852
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,630
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,452
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,367
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,170
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,230
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 382
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 897
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 661
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 197
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,252
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,252
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 15,060
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,526
C. Usług (účtová grupa 51) 2,940
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,252
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,415
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,739
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 188
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,192
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,786
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,907
M. Koszty oprocentowania (562) 1,800
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,907
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,285
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 833
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,452
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4257602.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31318002 TIN: 2020838666
 • Zarejestrowana siedziba: BIOCHEM, Stará Vajnorská 6, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Križániová predseda Jána Smreka 12 Bratislava 841 07 31.05.2007
  Ing. Ján Brezovický člen Röntgenova 2 Bratislava 851 01 31.05.2007
  Dušan Barantal člen Staré záhrady 32 Bratislava 821 05 31.05.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Jana Križániová - predseda Jána Smreka 12 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.05.2007
   Ing. Ján Brezovický - člen Röntgenova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.05.2007
   Dušan Barantal - člen Staré záhrady 32 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 31.05.2007
   06.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Barantal Staré záhrady 32 Bratislava
   Ing. Ján Brezovický Röntgenova 2 Bratislava
   Jana Križániová - predseda Jána Smreka 12 Bratislava
   06.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Jana Križániová - predseda Jána Smreka 12 Bratislava
   05.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Križániová Jána Smreka 12 Bratislava
   14.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Dušan Barantal Staré záhrady 32 Bratislava
   Ing. Ján Brezovický Röntgenova 2 Bratislava
   Jana Križániová Jána Smreka 12 Bratislava
   13.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Doležel Budyšínska 20 Bratislava
   Ervín Pálfy Inovecká 3 Senec
   Ing. Ľubomír Starek , CSc. Pútnická 51 Bratislava
   02.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Doležel Budyšínska 20 Bratislava
   01.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Tikl Galbavého 3 Bratislava
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   BIOCHEM, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   kúpa, predaj a prenájom hnuteľných vecí - leasing
   reklamná činnosť
   23.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Prvý investičný fond chemického priemyslu a ekológie BIOCHEM, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromaždenie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 284/1992 Zb.
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí
   12.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ervín Pálfy Inovecká 3 Senec
   Ing. Ľubomír Starek , CSc. Pútnická 51 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Tikl Galbavého 3 Bratislava
   11.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brezovický Röntgenova 2 Bratislava
   JUDr. Jarmila Doleželová Klemensova 1 Bratislava
   Prof.Ing. Milan Hronec , DrSc. Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Ľubomír Starek , CSc. Pútnická 51 Bratislava
   28.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brezovický Röntgenova 2 Bratislava
   JUDr. Jarmila Doleželová Klemensova 1 Bratislava
   Prof.Ing. Milan Hronec , DrSc. Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Ľubomír Starek , CSc. Pútnická 51 Bratislava
   27.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Doleželová Klemensova 1 Bratislava
   Prof. Ing. Milan Hronec , DrSc. Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Sáraz Ružová 333 Nitra
   09.07.1993Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Nové predmety činnosti:
   zhromaždenie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 284/1992 Zb.
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí
   08.07.1993Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov za účelom získania akcií podnikov, ktoré sú v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. určené k privatizácii v oblasti chémie
   nakúpenie akcií za prevzaté investičné body od občanov
   16.04.1993Nové obchodné meno:
   Prvý investičný fond chemického priemyslu a ekológie BIOCHEM, a.s.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Doleželová Klemensova 1 Bratislava
   15.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Prvý investičný privatizačný fond chemické- ho priemyslu a ekológie BIOCHEM, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 836 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Jozef Pašek , DrSc. Bielohorská 137 Praha Česká republika
   21.01.1992Nové obchodné meno:
   Prvý investičný privatizačný fond chemické- ho priemyslu a ekológie BIOCHEM, a. s.
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 836 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov za účelom získania akcií podnikov, ktoré sú v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. určené k privatizácii v oblasti chémie
   nakúpenie akcií za prevzaté investičné body od občanov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Milan Hronec , DrSc. Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Sáraz Ružová 333 Nitra
   Prof. Ing. Jozef Pašek , DrSc. Bielohorská 137 Praha Česká republika