Utwórz fakturę

"RET" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy "RET"
PIN 31318274
TIN 2020810451
Data utworzenia 12 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "RET"
Račianska 71
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 000 €
Zysk 150 €
Kapitał 173 977 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 154,553
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 149,330
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 154,553
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -579,172
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,536
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -589,858
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 150
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 733,725
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 576,443
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 146,978
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,154
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,115
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 39
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,150
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 25,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 25,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 24,726
C. Usług (účtová grupa 51) 24,726
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 274
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 274
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 192
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 42
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 150
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4256819.tif
Date of updating data: 24.09.2015