Utwórz fakturę

A M S International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Nazwa firmy A M S International
PIN 31318444
TIN 2020328431
Data utworzenia 18 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A M S International
Pestovateľská 2
82366
Bratislava
Financial information
Zysk -1 277 €
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 0
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -480
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,174
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,277
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 630
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 630
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,427
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,427
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -797
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -797
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,277
Date of updating data: 16.06.2016