Utwórz fakturę

HUECK SYSTEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy HUECK SYSTEM
Stan W likwidacji
PIN 31318479
TIN 2020335229
Numer VAT SK2020335229
Data utworzenia 18 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HUECK SYSTEM
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 662 934 €
Zysk 11 306 €
Kapitał 86 260 €
Kapitał własny 50 212 €
Dane kontaktowe
E-mail office@hueck.sk
Telefon(y) 0244372708, 0244372731
Nr(y) faksu 0244372729
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,536
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,525
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,724
8. Podatek odroczony należności (481A) 6,724
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,785
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 4,198
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 587
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 58,016
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58,016
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,536
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,517
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,286
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,286
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,139
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 911
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 911
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,875
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,875
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,306
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,019
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,449
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,569
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,569
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,570
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 870
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 301,176
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 662,934
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 301,176
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 310
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 361,448
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 646,258
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 263,795
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) -19
D. Usług (účtová grupa 51) 14,282
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,025
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,025
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,367
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 361,782
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,676
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,118
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 150
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -145
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,531
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,225
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,344
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,306
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016