Utwórz fakturę

I V R O - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I V R O
PIN 31318746
TIN 2020300865
Numer VAT SK2020300865
Data utworzenia 25 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I V R O
Vlčkova 21
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 272 119 €
Zysk 19 242 €
Kapitał 179 922 €
Kapitał własny 116 774 €
Dane kontaktowe
E-mail ivro@ivro.sk
Telefon(y) 0252625222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 348,965
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,891
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,891
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,740
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,151
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 338,933
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,173
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,173
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,983
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,415
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,415
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,385
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,183
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 305,777
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50,932
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 254,845
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,141
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,141
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 348,965
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,340
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,838
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,838
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,737
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,737
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 98,523
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,523
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,242
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 533
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 533
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 730
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 730
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 219,438
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 138,982
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,982
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 74,903
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,592
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 978
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,983
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,924
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,270,831
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,272,119
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,270,331
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,288
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,237,248
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 500
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 159,422
D. Usług (účtová grupa 51) 1,042,461
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,500
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,863
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,398
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,239
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 771
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,871
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 68,448
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,544
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,544
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,518
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,353
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,111
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,111
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,242
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31318746 TIN: 2020300865 Numer VAT: SK2020300865
 • Zarejestrowana siedziba: I V R O, Vlčkova 21, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 February 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06 02.03.2001
  Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06 02.03.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Dohnány 3 419 € (50%) Vlčkova 21 Bratislava 811 06
  Ing. Róbert Boďo 3 419 € (50%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   01.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Ivan Dohány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Boďo
   Ing. Ivan Dohnány
   11.11.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   pohostinská činnosť
   10.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   I V R O , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Ivan Dohány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Boďo
   Ing. Ivan Dohnány