Utwórz fakturę

"JEMI" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy "JEMI"
PIN 31318819
TIN 2020300898
Numer VAT SK2020300898
Data utworzenia 26 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "JEMI"
Floriánske námestie 1-2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 591 665 €
Zysk 9 101 €
Kapitał 222 566 €
Kapitał własny 99 719 €
Dane kontaktowe
E-mail jemi.avion@azet.sk
Telefon(y) 0556220791, 0243411333, 0255571500
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 224,609
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,126
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,126
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 573
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,618
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,935
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 195,009
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 164,175
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 197
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 163,978
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,720
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,652
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,652
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 68
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,114
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,300
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,814
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,474
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 248
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,226
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 224,609
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,820
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 92,416
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 92,416
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,101
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,789
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,299
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 127
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 7,172
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 22,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 74,740
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,716
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,716
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,786
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,876
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,808
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,879
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,675
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,750
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,750
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,000
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 581,489
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 591,665
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 581,489
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,176
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,301
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 397,631
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,900
D. Usług (účtová grupa 51) 48,388
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 108,211
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 77,977
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,252
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,982
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 789
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,167
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,215
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,364
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 130,570
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,295
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,095
2. Pozostałe koszty (562A) 2,095
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,200
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,294
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,070
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,969
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,969
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,101
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015