Utwórz fakturę

Spirit Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Spirit Slovakia
PIN 31318835
TIN 2020292065
Numer VAT SK2020292065
Data utworzenia 25 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Spirit Slovakia
Gercenova 6/A
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 457 587 €
Zysk 64 167 €
Kapitał 2 519 296 €
Kapitał własny 1 109 494 €
Dane kontaktowe
E-mail spirit@spiritsl.sk
Telefon(y) 0263451328, 0263451330, 0263451435
Nr(y) faksu 0263451435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,418,048
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 727,348
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 174,111
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 82,011
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 81,105
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,995
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 553,237
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 553,237
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,687,864
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 412,488
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 412,488
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,163,304
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 615,550
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 615,550
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,239
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,806
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 489,709
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 112,072
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 77,857
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,215
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,836
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,836
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,418,048
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,165,336
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,327
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 96,754
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 96,754
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 989,810
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 989,810
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,167
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,252,712
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 38,843
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,307
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 36,536
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 165,200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 933,684
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 697,414
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 697,414
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 203,058
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,130
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,043
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,963
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -25,659
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) -25,659
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115,455
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,189
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,460,214
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,457,587
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,365,791
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,402
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,727
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,340,140
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,797,891
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,318
D. Usług (účtová grupa 51) 289,195
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 149,474
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 107,587
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,671
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,216
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,675
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,413
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,413
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,032
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,142
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 117,447
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 296,789
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,627
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,625
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 39,071
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,256
2. Pozostałe koszty (562A) 20,256
O. Walutowe straty (563) 7,810
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,005
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,444
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 81,003
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,836
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,836
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 64,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31318835 TIN: 2020292065 Numer VAT: SK2020292065
 • Zarejestrowana siedziba: Spirit Slovakia, Gercenova 6/A, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 February 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava 26.02.1998
  Ing. Vladimír Čerepkai Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01 26.08.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Čerepkai 6 640 € (50%) Ostredská 13 Bratislava
  Ing. Vladimír Čerepkai 6 640 € (50%) Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Mertus Pernecká 17 Bratislava 841 04
   26.08.2009Nové sidlo:
   Gercenova 6/A Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Čerepkai Martina Granca 5 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Mertus Pernecká 17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čerepkai Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01
   25.08.2009Zrušené sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   03.02.2003Nové sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   02.02.2003Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   11.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   26.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   25.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Dáša Fabšíková Studenohorská 9 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   RNDr. Viliam Samaliak Komenského 506 Námestovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   18.05.1995Nové obchodné meno:
   Spirit Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Dáša Fabšíková Studenohorská 9 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   RNDr. Viliam Samaliak Komenského 506 Námestovo
   17.05.1995Zrušené obchodné meno:
   DELTAIMPEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 11 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   05.05.1993Noví spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   04.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Giampaolo Gessi Ravenna 129 Ferrara Taliansko
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Giampaolo Gessi
   11.06.1992Nové obchodné meno:
   DELTAIMPEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 11 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Giampaolo Gessi
   10.06.1992Zrušené obchodné meno:
   GLOBIMPEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Bajúsová Karadžičova 35 Bratislava
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Bajúsová
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   GLOBIMPEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /tovary na ktoré je potrebné osobitné povolenie, len s týmto povolením./
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Bajúsová Karadžičova 35 Bratislava
   Giampaolo Gessi Ravenna 129 Ferrara Taliansko
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Bajúsová