Utwórz fakturę

ETS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ETS
PIN 31318843
TIN 2020299303
Numer VAT SK2020299303
Data utworzenia 25 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ETS
Palisády 14
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 504 889 €
Zysk 55 461 €
Kapitał 308 581 €
Kapitał własny 217 254 €
Dane kontaktowe
E-mail ets@etsba.sk
Telefon(y) 0254793342, 0905614019
Telefon(y) kom. 0905614019
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 586,202
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,773
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,773
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,025
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 8,748
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 570,220
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 23,321
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,321
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 131,295
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 113,683
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,683
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,612
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 415,604
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 415
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 415,189
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 209
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 209
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 586,202
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 280,376
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,964
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,964
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,962
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,962
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 101,092
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 101,092
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 105,897
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 105,897
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,461
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,715
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 155,007
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,007
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 150,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 150,708
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 145,812
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,812
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,270
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,181
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 445
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 111
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 111
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 504,889
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 369,544
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 135,163
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 433,696
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 247,544
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 116,757
D. Usług (účtová grupa 51) 16,617
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 47,864
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,967
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,152
4. Koszty społeczne (527, 528) 745
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 111
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,439
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,439
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 364
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 71,193
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 123,789
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 32
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 71,225
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,764
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,764
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 55,461
Date of updating data: 09.12.2016