Utwórz fakturę

C E I T Centrum eko-informácií a terminológie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C E I T Centrum eko-informácií a terminológie
PIN 31318851
TIN 2020328442
Numer VAT SK2020328442
Data utworzenia 26 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C E I T Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 901 €
Zysk -1 562 €
Kapitał 4 548 €
Kapitał własny 2 114 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245244175, 0245523320, 0243423065
Telefon(y) kom. +421903454010, 0903454010, 0903454011, 0903708706, 0903739195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,338
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,180
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 465
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 465
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 715
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 448
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 267
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 158
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 158
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,338
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 552
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,299
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,299
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,015
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,015
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,562
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 786
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 241
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 241
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 495
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 461
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,901
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,901
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,901
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,861
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 679
D. Usług (účtová grupa 51) 17,002
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 133
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -960
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -780
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 122
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 122
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -122
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,082
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,562
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015