Utwórz fakturę

KUGLUF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KUGLUF
PIN 31318894
TIN 2020351091
Numer VAT SK2020351091
Data utworzenia 27 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KUGLUF
Mlynarovičova 28
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 536 559 €
Zysk 36 436 €
Kapitał 373 159 €
Kapitał własny 33 650 €
Dane kontaktowe
E-mail kugluf@stonline.sk
Telefon(y) 0245526105, 0255574926, 0262412234, 0262412260, 0262412269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 417,540
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 181,213
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 181,213
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 181,213
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 235,099
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 139,688
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 139,688
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,812
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,812
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,812
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,599
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,488
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39,111
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,228
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,228
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 417,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,085
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 26,346
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,346
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,436
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,893
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,207
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,746
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,440
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 17,422
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,599
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 142,706
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58,913
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,913
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,191
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,214
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,688
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,980
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,980
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 160,562
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 141,169
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 19,393
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,343,327
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,536,559
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 976,642
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 366,685
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 19,698
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 129,513
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,021
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,483,190
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 706,841
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 233,235
D. Usług (účtová grupa 51) 150,010
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 331,757
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 236,284
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 82,892
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,581
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,592
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,932
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,932
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,823
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,369
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 402,452
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,872
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,894
2. Pozostałe koszty (562A) 1,894
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,975
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,870
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 48,499
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,063
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,065
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36,436
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31318894 TIN: 2020351091 Numer VAT: SK2020351091
 • Zarejestrowana siedziba: KUGLUF, Mlynarovičova 28, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 February 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01 27.02.1992
  Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09 27.02.1992
  Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10 01.01.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rudolf Čierny 1 660 € (25%) Ventúrska 5 Bratislava 811 01
  Jozef Barčík 1 660 € (25%) Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09
  Jozef Kordoš 3 319 € (50%) Fikusová 10 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01
   Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09
   Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 27.02.1992
   Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.02.1992
   Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.01.2000
   18.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie malých pekární, predaj a distribúcia vyrobených výrobkov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných a bytových stavieb.
   06.02.2001Nové sidlo:
   Mlynarovičova 28 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   05.02.2001Zrušené sidlo:
   Šustekova 11 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   13.12.1999Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   12.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   27.02.1992Nové obchodné meno:
   KUGLUF spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 11 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských výrobkov
   Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava