Utwórz fakturę

D U M A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D U M A
PIN 31318959
TIN 2020328453
Numer VAT SK2020328453
Data utworzenia 25 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D U M A
Nová Rožňavská 144
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 398 851 €
Zysk 1 810 €
Kapitał 69 825 €
Kapitał własny 5 939 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243421896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 12,495
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 12,495
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,495
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,522
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,217
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,823
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,935
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 131,017
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,262
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 11,040
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,988
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -25,215
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,810
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,755
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 661
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 121,278
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 107,187
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,549
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,542
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,816
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 398,851
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 390,596
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,780
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,475
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 396,047
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 321,280
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,897
C. Usług (účtová grupa 51) 39,248
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 9,945
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 356
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,937
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 66
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,318
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,804
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,951
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 210
X. Interesu dochód (662) 210
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 244
M. Koszty oprocentowania (562) 24
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 220
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -34
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,770
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,810
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31318959 TIN: 2020328453 Numer VAT: SK2020328453
 • Zarejestrowana siedziba: D U M A, Nová Rožňavská 144, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 February 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Ján Takáč Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 29.04.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Anna Takáčová 6 639 € (100%) Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.05.2015Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Takáč Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 29.04.2015
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 31.10.2014
   31.10.2014Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 144 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 31.10.2014
   30.10.2014Zrušené sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1992
   07.04.2004Nové obchodné meno:
   D U M A spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1992
   06.04.2004Zrušené obchodné meno:
   " D U M A " spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Tibor Kročan Ševčenkova 1115/10 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   19.08.1997Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Tibor Kročan Ševčenkova 1115/10 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   18.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   16.12.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   15.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   " D U M A " spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru
   poskytovanie marketingu a leasingu
   zabezpečenie výroby, spracovania a odbytu výrobkov z kovov, plastov a iných materiálov, strojov, nástrojov, zariadení a prístrojov
   školiaca a konzultačná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava