Utwórz fakturę

ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
PIN 31319106
TIN 2020350057
Numer VAT SK2020350057
Data utworzenia 04 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
Tupolevova 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 383 619 €
Zysk 1 169 €
Kapitał 442 921 €
Kapitał własny 109 692 €
Dane kontaktowe
E-mail zak@zak.sk
Telefon(y) 0263822519, 0263814696
Telefon(y) kom. 0903233666, 0903715597
Nr(y) faksu 0263822519
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 364,417
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,442
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,442
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 850
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 592
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 362,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 343,474
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 343,474
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,395
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,395
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,395
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,106
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,004
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 102
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 364,417
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,870
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 3,319
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 24,280
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 729
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 75,734
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 86,797
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,063
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,169
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,883
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 264,763
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 157,573
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 157,573
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 104,959
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 741
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 457
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,033
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -20,357
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) -20,357
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,477
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 664
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 383,619
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 333,621
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,708
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,290
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 377,353
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 316,939
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,369
D. Usług (účtová grupa 51) 32,461
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,511
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,414
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,955
4. Koszty społeczne (527, 528) 142
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 636
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 882
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 882
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,555
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,266
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,560
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,137
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 560
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 560
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,573
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,129
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,169
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319106 TIN: 2020350057 Numer VAT: SK2020350057
 • Zarejestrowana siedziba: ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/, Tupolevova 5, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01 19.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavel Žák 6 639 € (100%) Banícka 9 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.04.2014Noví spoločníci:
   Pavel Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   03.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Elena Čermáková Beňadická 3019/28 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   20.10.2010Nové sidlo:
   Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   19.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 9 Pezinok 902 01
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   13.11.2008Noví spoločníci:
   Elena Čermáková Beňadická 3019/28 Bratislava 851 01
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   19.03.1998Nové sidlo:
   Banícka 9 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   18.03.1998Zrušené sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   04.03.1992Nové obchodné meno:
   ZAK & Co. spol. s r.o. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
   Nové sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná - kúpa, predaj a sprostredkovanie priemyselného, potravinárskeho, textilného tovaru, automobilov a strojných zariadení a nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti.
   1/ Hostinská činnosť - - -
   Noví spoločníci:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko