Utwórz fakturę

DUO TOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUO TOP
PIN 31319131
TIN 2020335240
Numer VAT SK2020335240
Data utworzenia 05 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUO TOP
Račianska 103
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 190 497 €
Zysk -356 €
Kapitał 461 084 €
Kapitał własny 281 863 €
Dane kontaktowe
E-mail duotop@duotop.sk
Telefon(y) 0903722762, 0255560011, 055560011
Telefon(y) kom. 0903722762
Nr(y) faksu 0255560011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 20,828
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 20,828
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,828
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 392,487
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 384,661
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 843
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,471
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 413,315
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 281,507
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 466,491
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -191,931
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -356
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,808
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,708
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 101,958
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53,057
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,845
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,150
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,906
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 560
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,582
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 190,497
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 188,866
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,631
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 184,819
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,871
C. Usług (účtová grupa 51) 75,113
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 27,756
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,014
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,638
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,427
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,678
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 45,882
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,076
M. Koszty oprocentowania (562) 4,205
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 871
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,074
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 604
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -356
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015