Utwórz fakturę

Š O T O - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Š O T O
PIN 31319297
TIN 2020293858
Numer VAT SK2020293858
Data utworzenia 06 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Š O T O
Žilinská 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 380 968 €
Zysk 3 437 €
Kapitał 150 060 €
Kapitał własny 92 131 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252496206, 0903177203
Telefon(y) kom. +421911310051, 0903177203
Nr(y) faksu 0252442695
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 116,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,325
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,325
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,016
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,309
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 80,310
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 65,496
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 65,496
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,275
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,275
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,275
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,539
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,588
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,951
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,049
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,711
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 338
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 116,684
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,568
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,423
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,423
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 81,069
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 127,049
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,980
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,437
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,436
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,250
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,250
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,108
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,826
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,425
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,965
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 862
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 862
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 680
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 60
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 380,968
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 380,968
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 245,270
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 63,917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,781
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,556
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 243,788
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,159
D. Usług (účtová grupa 51) 28,776
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,898
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,257
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,057
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,584
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 557
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,637
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,637
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,741
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,412
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,464
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 504
O. Walutowe straty (563) 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,909
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,472
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,472
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,437
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015