Utwórz fakturę

VÚIS Mosty - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VÚIS Mosty
PIN 31319394
TIN 2020291647
Numer VAT SK2020291647
Data utworzenia 10 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VÚIS Mosty
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 217 229 €
Zysk 41 307 €
Kapitał 397 543 €
Kapitał własny 168 836 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263452699, +421263452237, +421263812198
Telefon(y) kom. +421903763376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 451,597
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,474
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,062
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,250
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,250
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,162
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,162
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 445,007
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 237,717
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,517
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,517
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 208,200
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 3,804
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 3,804
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 203,486
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,335
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 194,151
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 451,597
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 210,143
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,725
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 6,725
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 155,472
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 202,095
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,623
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,307
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 241,454
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,451
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,451
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 240,003
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,860
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,860
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 192,439
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,558
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,659
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,537
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,950
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 216,965
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 217,229
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 216,965
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,773
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,175
D. Usług (účtová grupa 51) 40,432
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 103,797
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 76,725
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,601
4. Koszty społeczne (527, 528) 471
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,291
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 438
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 438
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,640
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,456
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 162,358
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 51
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 51
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 868
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 868
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -817
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,639
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,332
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,332
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 41,307
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319394 TIN: 2020291647 Numer VAT: SK2020291647
 • Zarejestrowana siedziba: VÚIS Mosty, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07 20.04.1998
  Ing. Ján Kucharík, CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01 20.04.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Červeňan 1 826 € (27.5%) Eisnerova 11 Bratislava 841 07
  Ing. Ján Kucharík, CSc. 3 818 € (57.5%) Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
  Ing. Stanislav Šuster 996 € (15%) Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.03.2012Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   12.03.2012Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   02.06.2011Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   01.06.2011Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   22.01.2010Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   21.01.2010Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   20.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   19.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   09.12.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a rekonštrukcie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   rekonštrukcie pamiatkových objektov
   projektová činnosť v oblasti statického zabezpečenia stavebných a pamiatkových objektov
   diagnostika, stavebný a statický prieskum dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych a pamiatkových objektov
   10.03.1992Nové obchodné meno:
   VÚIS Mosty s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumno-vývojová, inžinierska a projektová činnosť v stavebníctve a technická pomoc
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   zaťažovacie skúšky stavebných dielcov a konštrukcií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava